Our Job and Responsibility                                     หน้าแรก ข่าวและประกาศ ภาพกิจกรรม กระดานข่าว                 
 

ตรวจสอบคะแนน OBEC

ติดตามพัสดุหรือจดหมายลงทะเบียนและEMS

 

เข้าสู่ Website กรุงเทพ การประเมิน

(อยู่ระหว่างการทดสอบ)

 แจ้งผู้ประเมิน กรุงเทพ การประเมิน  

 

มุมผู้ประเมิน Login

     Name

Password

  
สมัครสมาชิกใหม่ 
Web mail ผู้ประเมิน
 

เอกสารผู้ประเมิน

ใบสมัครผู้ประเมิน
เอกสารขอมีบัตร(รอบ ๓)
เอกสารขอมีบัตร(ผู้ประเมินใหม่)
เอกสารการขอย้ายหน่วย
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาต

สมัครงาน

สมัครผู้ประเมิน
สมัครงานอืนๆ

ประกาศ

ดูกำหนดการอบรม สมศ.
ดูรายชื่อผู้สอบผ่าน/ซ่อม
ดูภาพกิจกรรมของบริษัทฯ
ข่าวและประกาศของบริษัท

เอกสารนำเสนอ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรม Acrobat 5.0

สงสัยอะไรถามได้ที่นี่

WebBoard

ผู้สนใจเยี่ยมชม

Visitor Number
Counter

administrator

Google

phpBB - Creating Communities
 

Last updated :

 04-มี.ค.-2556

 

สมศ .ปรับปรุงการเขียนรายงานใหม่ ให้ผู้ประเมินเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่ (4-03-56)

 

เอกสารประกอบการประเมิน ล่าสุด

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นให้สถานศึกษา

เอกสาร รายงานและแบบเก็บข้อมูล โปรแกรมคำนวน

หน้ารายงาน ที่จะต้องถูกปรับหากมีการแก้ไข

 (23-11-55)

 

<< ทำงานดี มีงานทำต่อ >>
 แจ้งผู้ประเมิน  

ขณะนี้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เปิดรับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศีกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการรับสมัครตรงกับ สมศ. หากผู้ใดสนใจจะเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครได้โดยตรงที่ สมศ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ หรือ Download ใบสมัคร

  ( 25-10-55)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประเมิน

1.คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553

2.คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553

3.คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553

4.เอกสารนำส่งสถานศึกษาเพื่อรายงานตัวและเก็บข้อมูล ให้ Download ได้ที่มุมผู้ประเมิน

 สรุปคำถาม-คำตอบ การอบรมผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม (รุ่น 1 - 4)

 ผู้ประเมินติดต่อหน่วยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081 3513157

Fax Auto : 02 448 2765 email : lskranpramol@hotmail.com;lskranpramol@yahoo.com

(22/05/2554)

  ข่าวประกาศผู้ประเมินภายนอก

และขณะนี้กระดานข่าวของเราใช้งานได้แล้วลองดูนะครับ
มีแนวข้อสอบใหม่มาเพิ่มครับ  แจ้งผู้ประเมินทุกท่านทราบ แนวข้อสอบ และเอกสารเกี่ยวข้อง กับการทดสอบเพื่อประเมินรอบ 3 ผู้ประเมินสามารถ Down load ได้แล้วที่มุมผู้ประเมิน หากยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สมัครได้เลยครับแล้วแจ้งให้หน่วยทราบเพื่อจะได้ active ชื่อท่านให้ใช้งานได้หากไม่โทรแจ้งจะใช้ได้ภายใน 24 ชม........(12-04-54)

  เอกสารเกณฑ์รอบ 3  

    1. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)

    2. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  

 

<< ดูข่าวประกาศ สมศ.ทั้งหมด  >>

  ข่าวสมัครผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษา

 

   สมัครงานตำแหน่ง"ผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษา"           สมัครผู้ประเมินกับแอลเอสการประเมิน    เมื่อผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครมาที่บริษัทฯทางบริษัทฯจะจัดส่งเอกสารพร้อม CD ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับการประเมินภายนอกไปให้ศึกษาเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการอบรมจริงต่อไป แล้วทางบริษัทฯจะมีการอบรมเข้มให้ก่อนเข้าอบรมจริง 2 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามกำหนดการนี้ คลิ๊กครับ

  ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประเมินภายนอก

  ท่านจะเป็นผู้ประเมินภายนอกได้อย่างไร?

  สมัครผู้ประเมินกับแอลเอสการประเมิน   

     ชมภาพกิจกรรมวันติวเข้มผู้ประเมินทั้งหมด  

 (ดูข่าวคราวความคืบหน้าและประกาศ ต่างๆที่นี่)

  • มีคำถามอะไรถามได้ 24 ชม.ที่ 081 3513157.

 

Copyright 2004 LS kranpramol Company Limited   Email: lskranpramol@hotmail.com, lskranpramol@yahoo.com  WebMailMember


ติดต่อ - ฝ่ายบุคคล - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายการเงิน  - Webmaster โทร : 02 448 - 2765, 081 351-3157, 087 092-9758 Fax : 02 448 - 2765